Det gjøres oppmerksom på at anonyme henvendelser normalt ikke taes opp som styresaker.
Vedr anonym henvendelse om bygging av boder er saken vedtatt tilbake i 2018, men ble utsatt til budsjettet hadde rom for prosjektet. Eksisterende boder var rester av originale boder fra 1980 og måtte skiftes ut. Prosjektet ble derfor utført for å stå i stil med resten av borettslaget.
Siden det ble gjørmehull etter eksisterende boder ble fjernet ble det gjort innsparinger på nye boder (ikke støpt fundament f.eks.) for å gjøre rom for hele plattinger foran i stedet for halve. Dette ga også et langt mer estetisk penere utseende.