Personvernerklæring

Personvernerklæring Lyngmyra Borettslag

Her kan du lese om hvilke personopplysninger vi oppbevarer om deg som andelseier/beboer og hva vi bruker opplysningene til.

Hvilke regler gjelder for håndtering av personopplysninger?

Lyngmyra Borettslag er behandlingsansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles inn ved bruk av våre tjenester. Vi følger personopplysningsloven i behandlingen av personopplysninger. Behandling av personopplysninger er ikke tillatt med mindre det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Et behandlingsgrunnlag kan være samtykke fra den registrerte, kontrakt, lov, eller at vi som behandlingsansvarlig har en «berettiget interesse» som overstiger den registrertes krav på personvern.

Hvilke personopplysninger oppbevarer Lyngmyra Borettslag om deg og
hvorfor?

Vi registrerer de opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne levere de tjenester du forventer av oss. Dette kan omfatte kontaktinformasjon som navn, adresse, e-post, personnummer, telefonnummer. Dette benytter vi for å kunne komme i kontakt med deg, gi nødvendig informasjon, og oppfylle våre øvrige forpliktelser knyttet til boforholdet. Vi oppbevarer og bruker kun de personopplysninger som er nødvendige til disse formål. Vi behandler de personopplysninger du oppgir når du flytter inn i borettslaget og opplysninger du på annen måte frivillig gir fra deg.

Markedsføring og spørreundersøkelser

Vi bruker ikke personopplysninger til markedsføring.

Deles informasjonen med andre?

Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og bare de hos oss med berettiget behov – det vil si styrets medlemmer – har tilgang til opplysningene. Eventuelle samarbeidspartene som har innsyn i personopplysninger, slik som for eksempel systemleverandører, har vi databehandleravtaler med. Styrets medlemmer har taushetsplikt.

Dine rettigheter til innsyn, korrigering, sletting og lagring

Du har rett til å be om innsyn i egne personopplysninger. Du har rett til
korrigering av feilaktige opplysninger. Du har rett til å bli glemt. Dette kan
utføres når:
– Informasjonen ikke lenger er relevant for det formål den er innhentet for
(du flytter for eksempel fra borettslaget og alt utestående er oppgjort)
– Lovpålagte hensyn er fullført
– Det ikke er nødvendig å ta vare på informasjon av historiske årsaker
Har du spørsmål vedrørende vår behandling og lagring av dine
personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss.

– Styret, Lyngmyra borettslag