Styremøte 15/9-20

Referat fra styremøte 15.09.2020 Det gjøres oppmerksom på at anonyme henvendelser normalt ikke taes opp som styresaker.Vedr anonym henvendelse om bygging av boder er saken vedtatt tilbake i 2018, men ble utsatt til budsjettet hadde rom for prosjektet. Eksisterende...